Šta sa ‘plavim kovertama’ tj. kako poboljšati status freelencera u Tuzlanskom regionu?!?

Event Details

NAZIV DOGAĐAJA:

Šta sa ‘plavim kovertama’ tj. kako poboljšati status freelencera u Tuzlanskom regionu?!?

Ovo je skup freelancera Tuzlanske regije, Bosna i Hercegovina, a kao dio European Freelancers Week kampanje.

Na skupu će se govoriti o trenutnoj situaciji oko registracije/formiranja oficijelnog Udruženje Freelancera Bosne i Hercegovine. Takođe će se predstaviti planovi i buduće aktivnosti ove freelance zajednice tj. samog Udruženja.

Vodiće se rasprava o statusu freelancera u BiH i o načinu kako se isti može poboljšati tj. kako bi se mogli riješiti zajednički problemi.

Dođite na druženje te otvoren i konstruktivan razgovor!

Agenda događaja:

 1. Kratka prezentacija o freelancingu u BiH
  – Brojevi, potencijali, kapaciteti itd. – izvještaj sa okupljanja UFBiH u Sarajevu
  – Trenutni status freelancera u BiH
 2. Otvorena diskusija:
  – Šta je vama Freelancing – neizbježna nužda ili svjesni odabir?
  – Koji su najčešći i zajednički problemi među freelancerima?
  – Koje je rješenje za te probleme?
 3. Ideje i strategije koje bi mogle poboljšati status BH freelancera :
  – Šta raditi sa “plavim kovertama”? Čekati ili pripremati sudsku bitku? Demonstrirati?
  – Napustiti ili ne BiH – boriti se ili otići?
  – Snaga je brojnosti ili možda nije? Mozgom ili mišićima?
  – Diskusija MORA biti otvorena ali i fokusirana na temu (poštovanje moderatora diskusije)

Lokacija događaja

BRDO Coworking prostor je i dalje jedini coworking prostor u Tuzli, a inače je fokusiran na razvoj društvenog preduzetništva i davanje podrške društveno korisnim lokalnim inicijativama i projektima. Prostor su koristili mnogi domaći i strani freelanceri i organizacije u zadnje 3 godine. Addresa je Kaldrma 2, (Akifa Šeremeta 2) 75000 Tuzla (https://goo.gl/maps/24WYBwisD2U2).

Registracija

Molimo da potvrdite svoj dolazak putem emaila brdocowork@gmail.com ili slanjem poruke preko Facebook, Viber  na www.fb.com/BrdoCowork ili mob.062.761.331. Ovo je potrebno samo kako bi znali brojnost skupa i izabrali adekvatnu prostoriju unutar Brda za održavanje skupa.

==============================================================================

TITLE  OF EVENT:

What to do with “blue envelopes” i.e. How to improve status of freelancers in Tuzla Region?!?

A gathering of freelancers from Tuzla region, Bosnia and Herzegovina within the European Freelancers Week.

Last update on the registration/forming of the official Freelance Association of Bosnia and Herzegovina and plans for future activities of the freelance community and the association itself.

Discussing the status of freelancers in B&H and how to improve it i.e. how to solve common problems.

Uniting, sharing, networking, socializing.

Agenda of the event:

 1. A brief presentation of freelancing in Bosnia and Herzegovina
  – Numbers, potential, capacity, etc. – a report from event in Sarajevo.
  – The current status of freelancers in B&H.
 2. Open discussions:
  – Is freelancing in B&H a matter of necessity or a choice? What is freelancing to you?
  – What are the most common problems among freelancers?
  – What are the solutions for most common problems that freelancers have in B
 3. Ideas and strategies that could improve the status of freelancers in B&H (mini-discussion):
  – What to do with “blue envelopes”? Wait, lawyer-up or what?
  – Flee or not to flee B&H – fight or not?
  – Strength in numbers or not? Brain or muscle?
  – Discussion MUST be open but focused (moderator’s tasks)

The Venue

BRDO Coworking space is still the only coworking space in Tuzla, but one that has focused on development of social entrepreneurship and support for locally beneficial initiatives and projects. It has hosted many local and foreign freelancers and organisations in the last 3 years. Address is Kaldrma 2, 75000 Tuzla (https://goo.gl/maps/24WYBwisD2U2).

Registration

Please send confirmation of your attendance via email on brdocowork@gmail.com or simply send Facebook or Viber  message on www.fb.com/BrdoCowork or mob.062.761.331. This is needed only to plan better which space/room inside Brdo should be booked for this event

The Venue

BRDO Coworking space is still the only coworking space in Tuzla, but one that has focused on development of social entrepreneurship and support for locally beneficial initiatives and projects. It has hosted many local and foreign freelancers and organisations in the last 3 years. Address is Kaldrma 2, 75000 Tuzla (https://goo.gl/maps/24WYBwisD2U2).

BRDO Coworking Space, Akifa Šeremeta 2 Tuzla Bosnia

How To Attend

The event is free, but you do need to RSVP as space is limited.

Secure your place here.

Send this to a friend